KURUMSAL


1- Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

Panoto kapsamının oluşturulabilmesi için; Entegre Yönetim Sistemi sınırlarını ve uygulanabilirliğini, iç ve dış bağlamlarını, uygunluk yükümlüklerini, kurumsal birim ve fiziksel sınırlarını, faaliyet, ürün ve hizmetlerini, kontrol yetki ve yeteneğini, ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate alarak belirlemiş ve yazılı hale getirmiştir.

“Kuruluşumuzun ticari tescil kapsamı, içten yanmalı motorlar için soğutma radyatörlerinin tasarımı, üretimi ve pazarlamasıdır.”

Bu kapsam, Beylikdüzü OSB Mahallesi, Bakır ve Pirinç San. Sitesi, Mustafa Kurtoğlu Cad. No:18/A Beylikdüzü -34510 İstanbul/Türkiye adresinde bulunan yönetim ve üretim merkezinde gerçekleştirilmektedir. Entegre yönetim sistemimiz; yukarıda belirtilen kapsamda faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için;

• İlgili tüm süreçlerin işletilmesini,
• Yaşam döngüsü bakış açısı ile çevre boyutlarının tespitini ve yönetimini,
• Yasal mevzuat ve ilgili diğer şartların belirlenmesi ve takibini,
• Amaç, stratejiler doğrultusunda belirlenen konuların, ilgili iç ve dış bağlamların entegre yönetim sistemi ile ilgili şartlarını, bunlara ulaşmak için yol haritasının, yönetim sistemini ilgilendiren değişikliklerin, görev, sorumluluk, kaynak, iletişim gerekliliklerinin belirlenmesini, izlenip değerlendirilmesini ve sağlanmasını,
• İlgili risk ve fırsatları tayin etmeyi,
• Sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin, acil durumların belirlenmesi ve değerlendirilmesini, gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, gözden geçirilmesini, denetim kontrolünü, performans ölçümünü,
• Şikayet ve uygunsuzlukların ele alınmasını ve değerlendirilmesini, sürekli iyileştirme kapsamında kararlar alımını içermektedir.

VİZYONUMUZ:

Yurt içinde ve disinda sektöründe farkliligini, uzmanligini, güvenilirligini, kalitesini kanitlayarak müsteri ve çalisanlarinca daima tercih edilen lider firma olmak. 

MİSYONUMUZ:

Tecrübe, kalite ve teknolojik ilerlememiz sayesinde; müşterilerimize beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmak.  

 

DEĞERLERİMİZ

Memnun ve daimi müşterilerimiz, tecrübesi doğrulanmış tasarımlarımız, sürekli gelişen üretim teknolojimiz,eğitimli çalışanlarımız ve güvenli iş koşullarımız, iyileşen yan sanayimiz, çevreye duyarlı üretimimiz ve kalkınan ülke ekonomimiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Radyatör sektöründe en güncel teknolojiyi takip ederek, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek.
• Kaliteden ödün vermeden, zamanında ve düşük maliyetli ürünler üreterek müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.
• Firma içi süreçleri planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve hedefler koyarak performanslarını sürekli iyileştirmek.
• Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinlerini arttıracak eğitimler gerçekleştirmek.
• Malzeme, makine ve teçhizat kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak.
• Toplam Kalite Felsefesi ile uygulanabilir şartları yerine getirmek için tedarikçilerin, çalışanların ve müşterilerin sürekli memnuniyetini ve birlik içinde çalışmasını sağlamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Panoto "Sürdürülebilir bir gelişim ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir." yaklaşımı ile çevresel boyutlarını belirleyerek çevre ile ilgili her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir;

• Vizyon ve misyonumuz çerçevesinde ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, firmamızın çevre politikası doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak.
• Çalışanların Çevre farkındalığını arttıracak eğitimler gerçekleştirmek.
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğal kaynak tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve azaltılması için verimliliğe yönelik projeler geliştirmek ve çevresel performansı arttırmak için sürekli iyileştirmeler yapmak.
• Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre boyutları ve etkilerini tespit etmek
• Oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak
• Çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yaparak çevrenin korunmasını sağlamak.
• Çevresel risk ve fırsatları tayin ederek çevresel riskleri minimize etmek,
• Faaliyet alanlarımıza ilişkin, çevre ile ilgili, yasal mevzuatlara uymak ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Panoto tüm faaliyetlerinde ‘’En değerli varlık insan” yaklaşımı ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirgemeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak benimsemektedir. Bu amaçla,

• Yürürlükteki yasal şartlara ve İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili belirlemiş olduğu diğer şartlara uyacağını,
• Yönetimin gözden geçirme toplantıları ile İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansının izlenmesi ve gelişmesini sağlayacağını ve bu kapsamda yeni hedeflerini belirleyeceğini,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeyi,
• Çalışan temsilcisinin de bulunduğu , İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu tarafından gerçekleştirilen periyodik toplantılarda çalışanlarının öneri ve isteklerini alarak katılımlarını sağlamayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığını arttıracak eğitimler vermeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği bağlamında proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri ve fırsatları önceden tespit edip riskleri azaltarak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için önleyici faaliyetlerde bulanarak, tehlikeleri oluşmadan ortadan kaldırıp güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. 

Genel Müdür

 
Hikmet Kaya


2- ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKALARI


PANOTO uzun bir süre önce hem iç hem de dış piyasada “Kalite her şeyin üstünde” politikasını benimsedi ve bu doğrultuda kalite güven sistemi olarak ISO 9001 Kalite Sertifikasyonunu 1998 de almıştır. 2020 yılında ise ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Standartlara uygunluk koşullarımız TÜV NORD yetkililerince onaylanarak Entegre Yönetim Sistemine geçilmiştir.

PANOTO veri kaynaklarından, veri iyileştirmelerinden, üretim , süreç kalite kontrol, final kalite kontrol ve bütün sevkiyat verilerinden tüm süreçle ilgili istatistiksel verileri korur. Sistemde herhangi bir problemde en kısa sürede tanı ve çözüm için kullanır. Sahip olduğumuz Entegre Yönetim Sistemi sertifikaları aşağıdaki gibi listelenmiştir.


 

- ISO 9001 : 2015 TÜRKAK

- ISO 9001 : 2015 DAKKS

- ISO 14001 : 2015 TÜRKAK

- ISO 14001 : 2015 DAKKS

- ISO 45001 : 2015 DAKKS